Pelety jsou granule kruhového průřezu o průměru 6 mm a délce do 45 mm, vyrábí se vysokotlakým lisováním kvalitních dřevěných pilin bez použití pojiva. Pro naše zákazníky jsme schopni zajistit pelety o průměru 8 mm.

Na rozdíl od zdrojů ropy, uhlí nebo plynu, je dřevo, tzv. biomasa zcela obnovitelný zdroj a tedy i užití tohoto paliva je šetrné vůči životnímu prostředí. Ročně doroste zhruba 3,5x více biomasy, než je lidstvo schopno spotřebovat k výrobě současného množství vyráběné energie.

Z dlouhodobého hlediska bude cena obnovitelných zdrojů oproti obnovitelným klesat.

Spalování peletek probíhá bez jakýchkoliv negativních účinků na ekologii, a proto jsou ve světě podporovány projekty využívající biomasu, např. minimálním daněním tohoto paliva nebo podporou investic do zařízení na jeho výrobu. Palivo v podobě zpracování biomasy – pelety – je obecně považováno za palivo budoucnosti a nejen v zemích západní Evropy a Severní Ameriky je tato cesta považována za jedinou správnou a možnou.


PELETY EN plus A1

Surovina

Čisté suché hoblovačky z měkkého dřeva.

Popis

Jsou to granule o Ø 6 mm, délky cca 5 ÷ 40 mm jsou charakteristické polosvětlou barvou smrkového dřeva, vysokou výhřevností, velmi nízkým obsahem popela a velkým slisováním, které prodlužuje dobu hoření.

Určení

Pro speciální krby a kotle ústředního topení s automatickým přikládáním a regulací teploty, jež lze použít stejně pohodlně jako topení plynem nebo elektřinou.

Použití

Nasypat do zásobníku paliva, skladovat v suchu!

Tyto pelety se spalují ve všech peletovacích topeništích.

Parametry

Slisování1220 kg/m3
Výhřevnost18,34 MJ/kg
Obsah popela0,25 %
Obsah vody7,3 %
Otěr0,8 – 1,5 %

Balení

PE – sáček15 kg pelet
Paleta 70 sáčků = 1050 kg